Danh mục sản phẩm

Từ điển Anh - Việt dùng cho học sinh - sinh viên

24/09/2012 | 17:09 Tổng số lượt xem: 4675

Cuốn Từ điển Anh - Việt dùng cho học sinh - sinh viên được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn  trên cơ sở các từ điển tối thiểu và từ điển đối dịch dùng cho học sinh, xuất bản ở Anh, Mỹ và một số nước khác. Ngoài ra, từ điển cũng đưa vào các từ ngữ tiếng Anh có trong sách giáo khoa tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 đang dạy và học ở Việt Nam. Từ điển gồm khoảng 12.500 từ tiếng Anh cơ bản, được dùng phổ biến trên sách báo, trong các tài liệu học tập của học sinh, sinh viên và trong giao tiếp hàng ngày.

 

Do hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên và những người mới học tiếng Anh nên cuốn sách không có từ ngữ thuộc các ngành chuyên môn sâu, từ cổ, tiếng lóng…Khi đối dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mỗi nghĩa của từ nhiều nghĩa đều có một từ tiếng Việt tương đương, kèm theo là một cụm từ hoặc một vài câu ngắn minh họa cho cách dùng của nghĩa đó. Do mục đích của từ điển này là giúp học sinh, sinh viên tra cứu khi học tiếng Anh hiện đại nên từ điển không cung cấp các nghĩa cũ, ít dùng… như ở các từ điển lớn khác.

 

Từ điển Anh - Việt dùng cho học sinh - sinh viên sẽ giúp ích nhiều trong việc học tiếng Anh của học sinh, sinh viên Việt Nam và những người mới học tiếng Anh, nhất là người tự học trong giai đoạn hội nhập kinh tế và văn hóa mang tính toàn cầu hiện nay.

Khổ sách: 13 x 21 cm

Số trang: 682

Giá bìa: 130.000đ

Sách có bán tại các cửa hàng Sách - Thiết bị trường học trên toàn quốc.

sach24.vn