Danh mục sản phẩm

NXBGDVN làm việc với Hội đồng Anh

04/06/2013 | 14:27 Tổng số lượt xem: 13334

        Tại buổi làm việc, sau khi hai bên trao đổi trên tinh thần cởi mở, hợp tác lâu dài có hiệu quả, Tổng Biên tập Nguyễn Quý Thao kết luận:
 
        - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ chuyên gia, chuyên môn và kĩ thuật của Hội đồng Anh tại Việt Nam cũng như phương pháp tiếp cận mới, tổng thể, hoàn chỉnh trong việc phát triển giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, và mong muốn Hội đồng Anh tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, phát triển tài liệu trên mạng để giáo viên tham khảo, ứng dụng vào việc dạy và học tiếng Anh.
 
        - Trong thời gian tới, hai bên có thể nghiên cứu khả năng hợp tác biên soạn và xuất bản bộ sách hướng dẫn giảng dạy – sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên phong phú trên Website của Hội đồng Anh cho từng lớp, từng cấp học. 
 
 
 

Phòng TVTH - TT