Danh mục sản phẩm

Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới và hiện đại hóa chương trình sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững

17/07/2013 | 16:53 Tổng số lượt xem: 26093

Nhằm góp phần thiết thực vào đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo đề án Đổi mới Chương trình và Sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế Đổi mới và hiện đại hoá chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững (International Workshop on Reorienting and Modernizing School Curriculum and Textbooks to Address Sustainability).

 

 

Thời gian: dự kiến trong 02 ngày 30 - 31 tháng 10 năm 2013

 

Địa điểm: tại Hà Nội.

 

Hội thảo sẽ có sự tham gia của các nhiều nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục uy tín trong và ngoài nước.

 
Để tăng cường hiệu quả và đóng góp của Hội thảo đối với việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015 nói riêng và sự nghiệp giáo dục của đất nước nói chung, chúng tôi kính mời các nhà nghiên cứu có quan tâm tới Hội thảo viết bài tham gia và gửi về cho Ban Tổ chức.
 
Các chủ đề của hội thảo, thể lệ tham gia và hình thức trình bày bài viết xin xem chi tiết ở tệp đính kèm tại đây

 

sach24.vn