Danh mục sản phẩm

Hệ thống website sach24.vn bao gồm 2 phân hệ chính:

 

Giới thiệu sản phẩm

- Cung cấp thông tin của tất cả sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Cung cấp kênh bán hàng cho tất cả các đơn vị đăng ký là thành viên của sach24.vn.

Thư viện tài liệu

- Cung cấp thư viện tài liệu (giáo án, bài giảng, học liệu...)

- Tiếp nhận tài liệu upload từ thành viên, đăng tải trên website.