Danh mục sản phẩm

Giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh phổ thông

24/09/2012 | 16:41 Tổng số lượt xem: 8851

Cuốn sách gồm 3 phần chính:

           Phần I: Những vấn đề cơ bản về giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh phổ thông.
           Phần II: Phương pháp dạy học tích hợp giá trị sống, kĩ năng sống vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
           Phần III: Một số vấn đề chung về bạo lực và kĩ năng phòng chống bạo lực với học sinh phổ thông.
            Trong mỗi chuyên đề, sau phần xác định mục tiêu, cung cấp những thông tin cơ bản dành cho giáo viên và cha mẹ học sinh, cuốn sách gợi ý cách tổ chức hoạt động giáo dục cho chuyên đề đó theo hướng mở để tùy từng điều kiện, môi trường sư phạm, khối lớp cụ thể mà giáo viên có thể vận dụng để tự thiết kế các kế hoạch bài giảng nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống phù hợp cho các em.
            Cuốn sách sẽ giúp các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đến thế hệ trẻ có thể sử dụng sáng tạo để dạy học hiệu quả; giúp các em hình thành, phát triển các giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống ở mọi lúc, mọi nơi.

sach24.vn