Thiết kế bài giảng vật lý 12 nâng cao tập 2

(Chưa kiểm duyệt)

Tài liệu " Thiết kế bài giảng vật lý 12" dùng cho các giáo viên đang dạy các trường trung học cơ sở tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích dạy học.

Từ khóa: Thiết,bài,vật,12,cao,2,

 

Thiết kế bài giảng vật lý 12 nâng cao tập 1

(Chưa kiểm duyệt)

Tài liệu " Thiết kế bài giảng vật lý 12" dùng cho các giáo viên đang dạy các trường trung học cơ sở tham khảo, tài liệu giới thiệu cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Ngoài ra tài liệu còn mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài giảng bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham khảo vận dụng tùy theo đối tượng và mục đích dạy học.

Từ khóa: Thiết,bài,vật,12,cao,1,

 

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 5

(Chưa kiểm duyệt)

Đây là giáo án hình học lớp 10 ban cơ bản gửi đến thầy cô và học sinh tham khảo để có tư liệu tham khảo ôn tập tốt môn toán lớp 10.

Từ khóa: GIÁO,HÌNH,LỚP,BAN,BẢN,PHẦN,

 

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 4

(Chưa kiểm duyệt)

Đây là giáo án hình học lớp 10 ban cơ bản gửi đến thầy cô và học sinh tham khảo để có tư liệu tham khảo ôn tập tốt môn toán lớp 10.

Từ khóa: GIÁO,HÌNH,LỚP,BAN,BẢN,PHẦN,

 

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 3

(Đã kiểm duyệt)

Đây là giáo án hình học lớp 10 ban cơ bản gửi đến thầy cô và học sinh tham khảo để có tư liệu tham khảo ôn tập tốt môn toán lớp 10.

Từ khóa: GIÁO,HÌNH,LỚP,BAN,BẢN,PHẦN,

 

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 1

(Chưa kiểm duyệt)

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh

Từ khóa: GIÁO,HÌNH,LỚP,BAN,BẢN,PHẦN,

 

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 2

(Chưa kiểm duyệt)

Đây là giáo án hình học lớp 10 ban cơ bản gửi đến thầy cô và học sinh tham khảo để có tư liệu tham khảo ôn tập tốt môn toán lớp 10.

Từ khóa: GIÁO,HÌNH,LỚP,BAN,BẢN,PHẦN,

 

Sách giáo viên giải tích lớp 12

(Đã kiểm duyệt)

Sách dành cho giáo viên

Từ khóa: Sách,viên,tích,12,

 

yoi

(Đã kiểm duyệt)

nxb kl

Từ khóa: kjol

 

Cấu trúc lặp trong pascal

(Đã kiểm duyệt)

Bài giảng cấu trúc lặp trong pascal

Từ khóa: Cấu,lặp,pascal,
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tài liệu mới

đồ họa máy tính

(Đã kiểm duyệt)

03/06/2013 | 22:04

bình thơ

(Chưa kiểm duyệt)

23/05/2013 | 14:07

Đề thi giải toán trên máy tính điện tử casio ...

(Đã kiểm duyệt)

09/05/2013 | 22:28

Thiết kế bài giảng vật lý 12 nâng cao tập 2

(Chưa kiểm duyệt)

09/05/2013 | 22:21

Thiết kế bài giảng vật lý 12 nâng cao tập 1

(Chưa kiểm duyệt)

09/05/2013 | 21:52

Sổ tay vật lí 12

(Chưa kiểm duyệt)

09/05/2013 | 21:28

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 5

(Chưa kiểm duyệt)

09/05/2013 | 21:03

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN - PHẦN 4

(Chưa kiểm duyệt)

09/05/2013 | 20:52